Regulamin ważny od 01 stycznia 2021 r.

Zasady sklep internetowy
Informacje o firmie
Sklep internetowy Audio Complex działający pod adresem www.audiocomplex.pl zwany w dalszej części Zasad sprzedaży i zwrotu pieniędzy „Sklepem” jest własnością spółki działającej pod firmą Firma Handlowo Usługowa Audio Complex A. Szymczyński, J. Kwiatkowski z siedzibą w 60-451 Poznaniu, przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 483, NIP: 781-11-47-108, e:mail: sklep@audiocomplex.pl, tel +48 504 483 483, zarejestrowanej w CEIDG, zwanej w dalszej części Zasad sprzedaży i zwrotu pieniędzy Audio Complex.

Warunki ogólne

Zasady i warunki sprzedaży zawarte w niniejszych „ Zasadach sprzedaży i zwrotu pieniędzy” określają zasady zakupów, składania oraz przyjmowania zamówień, zmian i anulowania zamówień przez Klienta, uiszczania cen sprzedaży, reklamacji.

Składanie oraz przyjmowanie zamówień

1. Sklep przyjmuje zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu, drogą elektroniczną 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.
2. Audio Complex zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia sklepu celem wykonania niezbędnych prac dotyczących aktualizacji danych, przeprowadzenia prac konserwatorskich. W czasie zamknięcia sklepu na jego stronie zostanie podana informacja: „sklep chwilowo nieczynny”, oraz prognozowana data jego ponownego uruchomienia.
3. Kupujący po zapoznaniu się z ofertą sklepu składa zamówienie na oferowany w sklepie produkt podając ilość.
4. Sklep po otrzymaniu zamówienia od Kupującego zgodnie z art 8. 3 ustawy o prawach konsumenta prześle odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia z informacją o łącznej cenie wraz z podatkami a także o opłatach za dostarczenie, wraz z linkiem do ostatecznego zatwierdzenia przez klienta. Zatwierdzenie zamówienia stanowi wyraźnie potwierdzenie złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia wraz z obowiązkiem zapłaty.
5. Po złożeniu zamówienia, sklep przesyła zgodnie z art 15 ustawy o prawach konsumenta, na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzeni rejestracji co jest równoznaczne z przyjęciem oferty.
6. Strony będą miały dostęp do historii oraz statusu zamówień znajdujących się w zakładce Moje konto/ Moje zamówienia.
7. Kupujący musi mieć skończone 18 lat oraz posiadać dostęp do telefonu stacjonarnego zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zmiana lub anulowanie zamówienia

Do czasu wysłania zamówienia Klient ma prawo do zmiany zamówienia lub jego anulowania. W celu dokonania zmian w zamówieniu konieczny jest kontakt z Działem Obsługi Klienta mailowy pod adresem e-mailem: sklep@audiocomplex.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (504 483 483) od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 19:00 w soboty w godzinach 10:00 - 16:00.

Polityka cenowa

1. Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach są wiążące i ostateczne od chwili otrzymania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
3. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

Dostępność produktów

1. Sklep prezentuje kompletną ofertę produktową.
2. Przy każdym towarze znajduje się informacja o aktualnym stanie magazynowym. Informacja o aktualnym stanie magazynowym poszczególnych produktów pozwala na dokonanie zakupów oraz ich szybką dostawę. W razie braku dostatecznej liczby produktów na stanie magazynowym a zapotrzebowaniem Klienta sklep dołoży wszelkich starań aby zrealizować każde zamówienie informując jednocześnie klienta o przewidywanym terminie dostępności towarów wskazanych w zamówieniu.
3. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:
a. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia)
b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); albo
c. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
4 . W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e:mail wskazany w zamówieniu w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji.

Paragony i Faktury

Paragon lub Faktura VAT (zgodnie z życzeniem Klienta), wystawiana jest do każdego zamówienia i wysyłana wraz z przesyłką. Istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie dokumentującym sprzedaż został zamieszczony NIP nabywcy, termin do żądania wystawienie faktury na podstawie paragonu wynosi

- do 15. dnia kolejnego miesiąca – jeżeli żądanie ma miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty,

- nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Karty gwarancyjne i instrukcje obsługi

1. Do każdego zakupionego produktu załączane są każdorazowo karty gwarancyjne z datą zakupu, która wraz z dowodem zakupu stanowi podstawę do reklamacji.
2. Do każdego zakupionego produktu załączane są każdorazowo instrukcje w języku polskim wystawione przez producenta.

Czas dostawy

1. Dostawa realizowana jest poprzez : Firmę Kurierską DPD, Pocztę Polską, Inpost Kurier, Inpost Paczkomaty lub UPS.
2. Termin realizacji dostawy jest każdorazowo i indywidualnie ustalany dla każdego zamówienia.
3. Zamówienie wysyłamy w przeciągu 24 h od momentu zaksięgowania pieniędzy na zamówione towary, najpóźniej następnego dnia roboczego.
4. Czas oczekiwania na przesyłkę uzależniony jest od dostawcy i tak:
a/ Dostawa realizowana w formie przesyłki kurierskiej przez Firmy Kurierskie DPD oraz Inpost:
• zamówienia złożone do godz. 12.00 realizowane są w około 36 godzin
• zamówienia złożone po godz. 12.00 realizowane są następnego dnia roboczego.
• realizacja zamówień złożonych w czwartek po godz. 12:00, w piątek, sobotę i w niedzielę rozpoczyna się w poniedziałek.
b/ Dostawa realizowana przez Pocztą Polską:
• zamówienia realizowane są w terminie od 5 do 14 dni roboczych.
c/ w przypadku wyboru opcji odbiór własny po następnym dniu roboczym, chyba że Klient ustali odbiór indywidualnie.
5. Wysyłane ze Sklepu towary są towarami fabrycznie nowymi zapakowanymi fabrycznie przez producenta.
6. Zamówione produkty przejdą na kupującego w momencie dostawy pod wskazany przez kupującego w formularzu zamówienia adres dostawy.
7. Zamówienia spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie będą przyjmowane.
8. Sklep nie dostarcza towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone, w razie gdyby przesyłka została dostarczona uszkodzona, należy złożyć u doręczyciela zgłoszenie szkody i postępować zgodnie z procedurą rozpatrywania szkody wyznaczoną przez doręczyciela.
10. Kupujący lub upoważniona przez niego osoba zobowiązuje się do obecności pod adresem dostawy w wybranym przez siebie terminie i przedziale godzinowym. W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przez Kupującego przedziale godzinowym, Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami dostawy oraz kosztami zwrotu zamówienia do Sklepu.

Koszt dostawy

Koszt dostawy uzależniony jest od wartości zamówienia i tak;
1. do wartości zamówienia w kwocie 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych 00/100) koszt dostawy wynosi 21,00 zł brutto, bez względu na wybór przez Klienta dostawcy i formę płatności.
2. zamówienia powyżej kwoty 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych 00/100) wysyłane są na koszt Audio Complex, bez względu na wybór przez Klienta dostawcy i formę płatności.
3. odbiór własny możliwy jest w siedzibie Audio Complex i jest bezpłatny.

Formy płatności

1. Sklep oferuje następujące formy płatności:
• za pobraniem (zapłata gotówką listonoszowi lub kurierowi przy odbiorze przesyłki),
• kartą płatniczą za pośrednictwem systemu rozliczeń PayU.pl przed dostawą,
• przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu rozliczeń PayU.pl przed dostawą,
• przelewem bankowym przed dostawą, na konto numer 06 1020 4027 0000 1102 0453 3568 zawierającego następujące dane do przelewu: FHU Audio Complex, ul. Dąbrowskiego 483, 60-451 Poznań z numerem zamówienia.
• gotówką w przypadku wybrania opcji - odbiór osobisty.
2. Przy wyborze przez Kupującego formy płatności przelew bankowy lub płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU.pl, Sklep oczekuje 7 dni na dokonanie wpłaty. Po upływie wskazanego okresu zamówienie zostanie anulowane.
3. Przy wyborze przez Kupującego formy płatności przy odbiorze osobistym, Sklep oczekuje 7 dni na dokonanie odbioru i opłacenia zamówienia. Po upływie wskazanego okresu zamówienie zostanie anulowane.

Odstąpienie od umowy, zwroty i reklamacje

1. Produkty oferowane w sklepie są produktami fabrycznie nowymi, zawierającymi instrukcje obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne zawierające warunki określone przez producentów produktów.
2. Kupujący może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 33 ustawy o prawach konsumenta tj.”Jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesienia przez niego dodatkowych kosztów” w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu dostępnym na stronie sklepu.
a. Zwrot towaru następuje w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
b. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
W przypadku zwrotu towaru przez Kupującego, Sklep zwraca Kupującemu całą wpłaconą kwotę łącznie z kosztami dostawy towaru do konsumenta, natomiast Konsument płaci tylko za odesłanie towaru do e-sklepu. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Zwrot płatności zgodnie z art. 32 .3 ustawy o prawach konsumenta, nastąpi z chwilą otrzymania rzeczy z powrotem. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż do 14 od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz:
a. dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie może zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
b. która po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami,
c. której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
4. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji towarów uszkodzonych.
a. zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, w sytuacji zakupu towaru w którym ujawni się wada fizyczna ( niezgodność z umową lub prawną kupionego towaru).
b. zgodnie z art. 577 § 1 i 5771 Kodeksu cywilnego Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie gwarancji w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.
c. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów powstałe w transporcie. Wszystkie przesyłki są ubezpieczanone i odpowiedzialność odszkodowawcza spoczywa każdorazowo na firmie doręczającej towar.
Reklamacje towarów uszkodzonych będą każdorazowo rozpatrywane przez Dział Obsługi Klienta. Reklamację można składać telefonicznie pod numerem telefonu 61 8404 612, mailowo na adres e-mail: reklamacje@audiocomplex.pl. Dział Obsługi Klienta poinformuje o sposobie rozpatrzenia reklamacji a także o procedurze zwrotu reklamowanego towaru.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu, dotyczące prawa odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, stosuje się również do Zamawiającego będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w ramach prowadzonego sklepu jest Audio Complex. Rejestracja Klienta w sklepie wiąże się z wyrażeniem zgody przez Klienta na przetwarzanie swoich danych w celu realizacji zamówienia.
2. Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), dane osobowe Klientów chronione są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych a także do ich modyfikowania oraz usunięcia.
4. Usunięcie danych osobowych następuje za pośrednictwem administratora Sklepu pod adresem: www.audiocomplex.pl
5. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.
6. Dane osobowe służą realizacji zamówienia i nie są przekazywane osobom trzecim nie biorącym udziału w realizacji zamówienia.
7. Niezbędne informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony przez nas danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności dostępnej pod regulaminem.

Newsletter

1. Każdy odwiedzający Sklep ma możliwość zaprenumerowania Newslettera z informacjami o nowościach produktowych i promocjach.
2. Newsletter będzie wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
3. Odbiorca Newslettera może w dowolnym czasie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie e-maila na adres: nonewsletter@audiocomplex.pl
4. Adresy e-mail subskrybentów służą jedynie do przesyłania Newslettera i nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Zmiana regulaminu

Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku

Produkt został dodany do ulubionych

Informujemy, że korzystając z serwisu www.audiocomplex.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli chcesz wyłączyć opcję gromadzenia plików cookies, zmień ustawienia w używanej przez Ciebie przeglądarce. W zamieszczonej Polityce Prywatności zawarte są informacje na temat przetwarzanych przez nas danych.